Partners PedicureNetwerk

Bij PedicureNetwerk kunnen pedicures aansluiten uit verschillende regio’s. Onder partners vermelden wij de partijen waar de pedicures die onder PedicureNetwerk vallen contracten mee hebben. Dit zodat u hier ook inzicht in heeft.

Maanderzand

De zorgvisie van het Maanderzand is als volgt: zorg is een relationeel begrip. De cliënten zijn daardoor subject van onze zorg, nooit object. De zorgvrager en zorgdrager zijn in wezen aan elkaar gelijk en daaruit komt verantwoordelijke, liefdevolle, respectvolle en aandachtige zorg voor de ander voort. Het Maanderzand is onderdeel van een inclusieve gemeenschap in de wijk. Naast wonen, zorg, dagbesteding en thuiszorg, zoals die nu al wordt geboden, biedt Het Maanderzand zorg – en welzijnsfaciliteiten op de locatie van het Maanderzand voor ouderen uit de wijk. W.J.R. van Hunen-Brouwers is actief als de vaste medische pedicure op deze locatie.

Icare

Ieder mens, jong en oud, wil graag alles uit het leven halen wat erin zit. Dat lijkt misschien vanzelfsprekend, maar voor ouderen, mensen met een achterstandspositie of mensen met een beperking is dat niet zo gewoon. Icare doet er alles aan om de goede dingen van het leven voor iedereen bereikbaar te maken en bij te dragen aan het welbevinden van mensen. Icare is een stichting die staat voor het verlenen van zorg die bijdraagt aan de kwaliteit van leven. Dankzij onze ledenvereniging, die bestaat uit 330.000 huishoudens, kunnen we allerlei diensten bieden die er anders niet zouden zijn. Icare verpleging en verzorging is onder andere actief in de gemeentes Ede, Wageningen en Renkum. W.J.R. van Hunen-Brouwers werkt sinds 2003 samen met Icare, voorheen beter bekent als Kruiswerk.

RondOm Podotherapeuten

RondOm Podotherapeuten bestaat uit een groot team van enthousiaste en vooruitstrevende podotherapeuten (BHS), podotherapeut-MSU echografisten (BHS) en podotherapeut-bewegingswetenschappers (MSc) dat ondersteund wordt door zooltechnici en secretariële medewerkers. Dit team van professionals heeft de krachten gebundeld om de hoogst haalbare kwaliteit van zorg te kunnen leveren, zowel door inhoudelijk veel te overleggen en kennis met elkaar te delen, als door organisatorisch talent te onderkennen. W.J.R. van Hunen-Brouwers werkt sinds 2015 samen met Rondom Podotherapeuten in de behandelingen van cliënten met een medische indicatie.

Spee Podotherapie

Podotherapeut Henk Spee is een erkend podotherapeut (lid Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten) voor de regio Ede, Wageningen, Bennekom en Leersum. De podotherapeut is de specialist op het gebied van voetklachten of mogelijk voetgerelateerde klachten (knieklachten, heupklachten of rugklachten). De podotherapeut is, in tegenstelling tot de podoloog, in het bezit van een Bachelor diploma en geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Bij de voetbehandeling wordt gebruik gemaakt van hulpmiddelen zoals steunzolen, podotherapeutische zolen, orthesen (voor hamertenen), nagelbeugels, schoenaanpassingen en schoenadvies. W.J.R. van Hunen-Brouwers werkt al sinds 1994 samen met Spee Podotherapie.

Opella

Opella betekent ‘kleine dienst’ . Daarmee willen ze aangeven dat ze er zijn voor de cliënt met passie en zonder poeha, maar wel op een eigentijdse manier dankzij moderne communicatiemiddelen. Opella is zichtbaar aanwezig in de buurt, dankzij onder andere wijkkantoren. Er wordt samengewerkt met diverse partners. Belangrijk is dat de cliënt zelf regisseur blijft van zijn of haar leven. Opella ondersteunt daarbij.  Opella werkt in de gemeentes Ede, Renkum, Renswoude, Rhenen, Veenendaal en Wageningen. W.J.R. van Hunen-Brouwers is actief als medisch pedicure op de locaties van Opella in de gemeente Ede, Renkum en Wageningen. Let op: voor de cliënten op locaties van Opella kunnen andere tarieven gelden.

Podo Gelderland

De podotherapeuten van Podo Gelderland staan voor het verlenen van specialistische topzorg en verlenen service op maat. Het is daarom belangrijk dat er samenwerkingsverbanden zijn met andere zorgverleners in de omgeving. Dit betreft huisartsen, pedicures, manueel- en fysiotherapeuten, orthopedisch schoenmakers en diverse disciplines werkzaam in het ziekenhuis.
Bij een bezoek aan de podotherapeut kan het zijn dat je een doorverwijzing krijgt naar een van de samenwerkende disciplines. Hierbij staat voorop dat dit het herstel van de voetklachten bevordert. De podotherapeut zorgt er altijd voor dat de zorgverlener op de hoogte wordt gesteld van zijn bevindingen. Om korte lijnen te hebben met andere zorgverleners is Podo Gelderland gevestigd in een multidisciplinaire setting.
W.J.R. van Hunen-Brouwers werkt al sinds 2013 samen met Podo Gelderland in de behandeling van cliënten met een medische indicatie.