Disclaimer

Disclaimer 

PedicureNetwerk verleent u hierbij toegang tot https://www.pedicurenetwerk.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. PedicureNetwerk behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op https://www.pedicurenetwerk.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van een van de medewerkers van PedicureNetwerk. PedicureNetwerk spant zich in om de inhoud van https://www.pedicurenetwerk.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. In het bijzonder zijn alle tarieven op https://www.pedicurenetwerk.nl onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op https://www.pedicurenetwerk.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan ZwemNetwerk nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij PedicureNetwerk. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van PedicureNetwerk, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.